Propozície

Biskupický beh

Hlavný organizátor:
Občianske združenie Šport a zdravie a MČ Podunajské Biskupice

Organizačný tím:
Občianske združenie Šport a zdravie a MČ Podunajské Biskupice

Organizátor a zodpovedná osoba: Mgr. Stanislav Koiš

Miesto:
Uzbecká ulica – trávnata plocha pri Pošte

Dátum:
Nedeľa – 16.6.2024

Disciplína: 

– amatérsky beh,

– povrch: čiastočne asfaltový,

–  trať: okruh má 5km

– 5 km Nordic walking  –  NW pretek je súčasťou bežeckého podujatia, preteká sa v technike s paličkami Nordic Walking

–  Detské behy – zdarma a bez registrácie. Stačí prísť s dieťaťom priamo na miesto pred štartom.

Prezentácia:
16.6.2024 od 08:00 hod do 9:30 hod priamo v mieste konania behu – Trávnata plocha – Uzbecká ulica

Predpokladaný časový harmonogram podujatia:

08:00 – 9:30 hod  prezentácia bežcov a preberanie štartovných čísiel

09:00 hod Detské behy – registrácia nie je nutná, stačí prísť na miesto pred začiatkom detských behov.

9:30 – 9:50 hod otvorenie úschovne

10:00 hod štart behu na 5 km

10:05 hod štart NW

11:30 hod vyhodnotenie

K behu vás povzbudí hudobný program!

Technické zázemie:
Úschovňa v priestoroch registrácie a šatňa.

Účastnícky limit:
300 bežcov, účastnícky limit môže byť upravený na základe rozhodnutia organizátora.

Časový limit: 2 hodiny

Kategórie:

5 km trasa:
muži – ženy: hlavné kategórie do 39 rokov,
muži – ženy: kategórie veku 40 – 49 rokov,
muži – ženy: kategórie veku 50 – 59 rokov,
muži – ženy: kategórie veku nad 60 rokov

Nordic Walking:
5km – muži – ženy: prvé 3 miesta, bez rozdielu veku

Štartovné:
16 € do 13.6.2024 online registrácia – uzavreté

20 € registrácia na mieste od 8:00 – 9:30 (58 voľných miest)

Štartovný balíček obsahuje:

  • štartové číslo s čipom na meranie času
  • občerstvenie na trati
  • rýchla zdravotná a záchranná služba na trati a v cieli behu
  • SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v online prihláške
  • možnosť využiť šatne na prezlečenie sa
  • možnosť odložiť si osobné veci v úschovni
  • predajný stánok partnerov podujatia
  • originálna účastnícka medaila

Počas podujatia bude prebiehať tombola o vecné ceny od našich partnerov vrátane 3x fitness náramok značky Samsung Galaxy Fit3 od spoločnosti NAY.

Prihlasovanie, registrácia bežcov:
Bežec je zaregistrovaný a pripísaný na štartovú listinu až po uhradení štartovného poplatku na účet organizátora behu.

Po vyplnení a odoslaní registračného formulára obdržíte informačný mail s potrebnými údajmi k ukončeniu registrácie.

V prípade neuhradenia štartovného poplatku do stanoveného termínu, si organizátor vyhradzuje právo Vašu nekompletnú registráciu stornovať.

Po pripísaní úhrady na účet, alebo po uskutočnení platby kartou bude zaktualizovaný zoznam bežcov, ktorí uhradili štartovné.

Na detské behy nie je potrebné registrovať dieťa vopred, stačí prísť priamo na miesto pred štartom detských behov. Deti budú bežať podľa vekových kategórii a každé dieťa dostane účastnícku medajlu.

Oznámenie neúčasti :
Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 1.6.2024 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia. Oznámenie o neúčasti je potrebné vykonať zaslaním emailu na adresu biskupickybeh@rozbehajsa.sk

Výmena bežca:
V prípade ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať Vaše štartové číslo na iného účastníka (s jeho súhlasom), môžete tak urobiť písomne (emailom) najneskôr do 15.6.2023. Kontaktovať nás však musí osoba ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi: meno, priezvisko, rok narodenia, email, telefón, dĺžka trasy (5km), klub (nepovinne).

Štartovné číslo preberá už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná. Úkon preregistrácie (zmena bežca alebo trasy) je možná za poplatok 5 EUR. Požadovaná zmena bude po vykoná po prevode manipulačného poplatku na bankový účet organizátora SK03 8330 0000 0020 0114 3213.

Meranie časov a výsledky:
Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť Big-agency. Čip tvorí súčasť štartového čísla a bude odovzdaní na prezentácii spolu so samotným štartovým číslom. Výsledky zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke https://my.raceresult.com/. Bežci budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary).

Odmeny:
V každej kategórií prví 3 bežci dostanú trofeje.

Poistenie:
Každý bežec štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie individuálne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou bežcov na podujatí. Pred štartom odporúčame bežcom absolvovať lekársku prehliadku.

Zdravotná a záchranná služba:
Bude zaistená v priestore štartu a cieľa a na trase behu.

Pokyny pre bežcov:
Parkovanie je možné na vyznačených parkoviskách v okolí.

Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť. Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky (zákon č. 8/2009 Z.z.) a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov. Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomierua spracovanie výsledkov podujatia.

Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. V prípade nepriaznivého počasia, ktoré by malo vplyv na povrch bežeckej trasy, si organizátor vyhradzuje právo zmeny trasy.

Partneri podujatia:
Za podporu podujatia ďakujeme:
MČ Podunajské Biskupice

Kontaktné údaje:
biskupickybeh@rozbehajsa.sk