Propozície

Less Waste Run

Hlavný organizátor:
Občianske združenie Šport a zdravie

Organizačný tím:
Občianske združenie Šport a zdravie

Big-agency

MČ Devínska Nová Ves

Organizátori: Stanislav Koiš, Tomáš Bilic

Miesto konania:

Cyklomost slobody (Devínska nová ves), Bratislava, m.č. Devínska nová ves

Dátum konania:

22.9.2024 so štartom hlavných behov o 11:00

Prezentácia:

22.9.2023 od 8:00 hod do 10:45  hod priamo v mieste konania behu

Predpokladaný časový harmonogram podujatia:

08:00 – 10:45 hod prezentácia bežcov
10:00 hod štart detských behov
10:30 – 11:00 hod otvorenie úschovne
11:00 hod štart behu na 10km
11:05 hod štart behu na 6km
11:10 hod štart Nordic Walking 6km
12:30 hod vyhodnotenie

K behu vás povzbudí hudobný program.

Technické zázemie:
Úschovňa v priestoroch registrácie.

Účastnícky limit: 600 bežcov
Účastnícky limit môže byť upravený na základe rozhodnutia organizátora.

Časový limit: 2 hodiny

Kategórie:
6 km trasa:
muži – ženy: hlavné kategórie do 39 rokov,
muži – ženy: kategórie veku 40 – 49 rokov,
muži – ženy: kategórie veku 50 – 59 rokov,
muži – ženy: kategórie veku nad 60 rokov

10 km trasa:
muži – ženy: hlavné kategórie do 39 rokov,
muži – ženy: kategórie veku 40 – 49 rokov,
muži – ženy: kategórie veku 50 – 59 rokov,
muži – ženy: kategórie veku nad 60 rokov

Nordic Walking:
6km – muži – ženy: prvé 3 miesta, bez rozdielu veku

Štartovné:
16 € do 18.9.2024 online registrácia
Link pre registráciu: čoskoro

20 € registrácia na mieste (v prípade voľných miest)

Štartovný balíček obsahuje:

  • štartové číslo s čipom na meranie času
  • občerstvenie na trati
  • rýchla zdravotná a záchranná služba na trati a v cieli behu
  • SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v online prihláške
  • možnosť využiť šatne na prezlečenie sa
  • možnosť odložiť si osobné veci v úschovni
  • predajný stánok partnerov podujatia
  • originálna účastnícka medaila

Počas podujatia bude prebiehať tombola o vecné ceny od našich partnerov vrátane 3x fitness náramok značky Samsung Galaxy Fit3 od spoločnosti NAY.

Prihlasovanie, registrácia bežcov:
Online na stránke podujatia

Bežec je zaregistrovaný a pripísaný na štartovú listinu až po uhradení štartovného poplatku na účet organizátora behu. Registrácia bude uzavretá v momente naplnenia kapacity podujatia.

Po vyplnení a odoslaní registračného formulára obdržíte informačný mail s potrebnými údajmi k ukončeniu registrácie.

V prípade neuhradenia štartovného poplatku do stanoveného termínu, si organizátor vyhradzuje právo Vašu nekompletnú registráciu stornovať.

Po pripísaní úhrady na účet, alebo po uskutočnení platby kartou bude zaktualizovaný zoznam bežcov, ktorí uhradili štartovné.

Detské behy sú bez registrácie, stačí prísť priamo na miesto pred štartom.

Oznámenie neúčasti :
Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 15.9.2024 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia. Oznámenie o neúčasti je potrebné vykonať zaslaním emailu na adresu lesswasterun@rozbehajsa.sk

Výmena bežca:
V prípade ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať Vaše štartové číslo na iného účastníka (s jeho súhlasom), môžete tak urobiť písomne (emailom) najneskôr do 15.9.2024. Kontaktovať nás však musí osoba ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi: meno, priezvisko, rok narodenia, email, telefón, dĺžka trasy (6/10km), klub (nepovinne).

Štartovné číslo preberá už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná. Úkon preregistrácie (zmena bežca alebo trasy) je možná za poplatok 5 EUR. Požadovaná zmena bude po vykoná po prevode manipulačného poplatku na bankový účet organizátora SK03 8330 0000 0020 0114 3213.

Meranie časov a výsledky:
Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť Big-agency. Čip tvorí súčasť štartového čísla a bude odovzdaní na prezentácii spolu so samotným štartovým číslom. Výsledky zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke https://my.raceresult.com/. Bežci budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary).

Odmeny:
V každej kategórií prví 3 bežci dostanú vecné dary od sponzorov podujatia.

Poistenie:
Každý bežec štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie individuálne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou bežcov na podujatí. Pred štartom odporúčame bežcom absolvovať lekársku prehliadku.

Zdravotná a záchranná služba:
Bude zaistená  v priestore štartu a cieľa a na trase behu.

Pokyny pre bežcov:
Parkovanie je možné na vyznačených parkoviskách v okolí.

Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť.Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky (zákon č. 8/2009 Z.z.) a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov. Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomierua spracovanie výsledkov podujatia.

Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. V prípade nepriaznivého počasia, ktoré by malo vplyv na povrch bežeckej trasy, si organizátor vyhradzuje právo zmeny trasy.

Partneri podujatia:
Za podporu podujatia ďakujeme:
MČ Devínska Nová Ves

Kontaktné údaje:
OZ Šport a zdravie
Email: lesswasterun@rozbehajsa.sk